Prey for the Devil

över 15 år - 100 kr
Enligt riktiga rapporter från Vatikanen har fallen av demonisk besatthet ökat avsevärt de senaste åren. Som svar har den katolska kyrkan i hemlighet återöppnat skolor för exorcism för att utbilda präster i den heliga riten. "Prey for the Devil" utspelar sig på en av dessa skolor som ses som människans sista försvarslinje mot den eviga ondskans makter.
Fredag 4 november 19:00 100 kr
Boka biljetter